top of page

Pravila nagradne igre

 

  1. KDO PRIREJA NAGRADNO IGRO

 

Organizator nagradne igre je Nina Bizovičar s.p., Prelesje 12, 4224 Gorenja vas, davčna številka: SI 83733612.

 

 

    2. POTEK NAGRADNE IGRE

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

 

   3. PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

 

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

- udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

- je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

- udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;

v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

 

4. NAGRADE

 

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

5. ŽREBANJE NAGRAD

 

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

 

6. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 

- Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook Profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na Spletni strani.

- Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.

- Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

 

bottom of page